Κυριακή
0
2023-02-05 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2023-02-05 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 20 ...

0
2023-01-29 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2023-01-29 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 16 ...

0
2023-01-22 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2023-01-22 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 9 ...

0
2023-01-08 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2023-01-08 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 31 ...

0
2023-01-01 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2023-01-01 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 22 ...

0
2022-12-25 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2022-12-25 Κυριακή Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατὴν Πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ ̓ οὐσίαν Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖς ...

0
2022-12-18 Κυριακή | Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας
0

2022-12-18 Κυριακή Μου αρέσει αυτό:Μου αρέσει! Φόρτωση... Σχετικά This entry was posted on 5 ...

Shopping cart