Loading...
Vocals & Show Tunes

CASIOPEA vs THE SQUARE Full LIVE

CASIOPEA vs THE SQUARE Full LIVE

– Caiopea
E. Guitar – Noro Issei
E. Bass – Yoshihiro Naruse
Key. – Minoru Mukaiya
Drums – Akira Jimbo

– T-Square
E. Guitar – Andoh Masahiro
Sax. – Itoh Takeshi
E. Bass – Sutoh Mitsuru
Piano – Hirotaka Izumi
Key. – Kawano Keyzo
Drums – Noritake Hiroyuki