Loading...
Uncategorized

עוקף רבנות: עסקים יוכלו להיעזר בארגונים פרטיים לצורך קבלת תעודת כשרות

עוקף רבנות: עסקים יוכלו להיעזר בארגונים פרטיים לצורך קבלת תעודת כשרות

היועץ המשפטי לממשלה סלל אתמול (ה’) את הדרך לכשרות חלופית לזו של הרבנות הראשית. בדיון שנערך בלשכתו הוסכם כי בעל עסק יוכל להצהיר על תהליכי הכשרות שהוא נוקט, ובכלל זה לציין שהוא מסתייע בארגון חלופי לרבנות, כגון זה של רבני צהר. עם זאת, הארגון החלופי לא יוכל להנפיק עבורו תעודה, ובעל העסק יצטרך לפרסם בהבלטה כי אין מדובר בכשרות מטעם הרבנות הראשית.

הדיון בלשכת היועמ”ש עסק בפרשנויות שונות שניתנו לפסיקת בג”ץ מספטמבר 2017, שקבעה כי עסק שאינו מחזיק בתעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית יוכל להצהיר על הסטנדרטים שהוא מקפיד עליהם ועל אופן הפיקוח על שמירתם; נאסר עליו להשתמש לצורך זה במילה כשר על הטיותיה, כיוון שהחוק הישראלי מסמיך רק את הרבנות להנפיק תעודות כשרות.

בדיון הוצגו תעודות כשרות שהונפקו מאז לבתי עסק על ידי גופים שונים, ונקבע כי הן אינן עומדות בדרישות הפסיקה. כמו כן, הוחלט כי בעל בית העסק לא ישתמש בסמליל (לוגו) של הגורם החיצוני, כיוון שזה שקול כנגד הצגת האישור של הגורם החיצוני, שכאמור נפסל.
עם זאת, היועמ”ש קבע כי בעל עסק יוכל להציג את הפעולות שבהן הוא נוקט, ובלבד שיבהיר בצורה בולטת כי לא מדובר בתעודת הכשר מטעם הרבנות, כדי לא ליצור מצב של הטעיית הציבור. כמו כן, יוכל בעל בית העסק להוסיף במסגרת עדותו על צעדיו את אופן הפיקוח עליהם.


“הפיקוח נעשה על ידי גורם חיצוני, ומכאן ניתן ללמוד כי בבואה להכריע בסוגיה ראתה הנשיאה בדימוס (השופטת מרים נאור, א”ק) לנגד עיניה את שאלת ההסתייעות בגורמים מפקחים חיצוניים – והתירה אותה”, נקבע בסיכום הדיון אצל היועמ”ש.

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט

גיל אליהו

מארגון צהר נמסר בתגובה: “לאחר שלמדנו את עמדת היועמ”ש, אנו שמחים לומר שעמדה זו מהווה הישג גדול ומשמעותי לצהר. אמש קיבלנו מהיועמ”ש הכשר ואנו מברכים על כך. אין בתעודות שום מצג כשרותי שלנו, כך שאנחנו מברכים על ההנחיות ונכבד אותן”.

היום כבר הודיע הארגון כי סניף ארומה בדיזנגוף סנטר בתל אביב הצטרף למערך הכשרות של הארגון. ראש מיזם הכשרות, הרב רפי פויירשטיין, אמר כי “בשמחה ובהתרגשות הענקנו תעודת פיקוח מזון המעידה על הכשרות של סניף מרכזי נוסף של רשת ארומה, שכמו קודמו, גם סניף זה לא היה כשר עד היום. אנו שמחים שלשומרי הכשרות יש מהיום כתובת כשרה נוספת בלב תל אביב”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *